تمامی افرادی که قصد همکاری یا مشارکت در شعب را با مجموعه کلینیک های زنجیره ای دندانپزشکی من دارند میتوانند درخواست خود را از این بخش ارسال نمایند. توجه نمایید که درخواست ها توسط شخص مدیریت بررسی میشوند لذا در ثبت درخواست دقت لازم را بکار ببرید.