دندانپزشک اطفال کیست؟
دندانپزشکی دارای10 تخصص است که یکی از آنها دندانپزشک اطفال و کودکان است. و شامل بهداشت عمومی دندانپزشکی، اندونتیکس، آسیب شناسی دهان و فک و صورت، رادیولوژی دهان و صورت، جراحی دهان و فک و صورت، ارتودنسی و ارتوپدی دندانپزشکی، پریودنتیکس و پروتز دندان میباشد . دندانپزشکی نوزادان ، پیچیده ترین قسمت فعالیت و درمان دندانپزشک ها میباشد. دندانپزشکان اطفال تخصص ها و مهارت های رفتار با نوزاد را دارا میباشند.
خدمات تخصصی دندانپزشکی اطفال
1.    
ترمیم دندانهای شیری و دائمی : پر کرد ن دندانهای شیری کودکان به دلایلی مانند پوسیدگی، شکستگی و ... . درد و عفونت در دندان های شیری باعث امتناع کودک از خوردن غذا و در نتیجه باعث دل درد میشود.
2.    
فلوراید درمانی (فلوراید تراپی) : تقویت مینای دندان و جلوگیری از پوسیدگی دندان با استفاده از فلوراید
3.    
فیشور سیلانت (شیار پوش) : روش ایمن و بدون درد برای افزایش قدرت دندان و جلوگیری از پوسیدگی دندان 
4.    
ارتودنسی پیشگیری (فضانگهدار): برای مواقعی که کودک دندانهای شیری خود را زودتر از دست میدهد و باعث رشد نامنظم دندانهای دائمی میشود. 
5.    
روکش دندان شیری : روکش فلزی دندان برای مواقعی که نمیتوان با پر کردن دندان را از شکستگی و پوسیدگی در امان نگه داشت و به عبارتی پوسیدگی دندان شیری شدید است.
6.    
درمان تحت بیهوشی : راهی برای مقابله با مشکلاتی مثل ترس و اضطراب شدید کودک و ... .