متخصصین پس از گذراندن دوره تخصص و دارا بودن بورد تخصصی رتبه علمی معادل فوق تخصص دارند که در پروانه پزشکی آنها درج می شود .فلوشیب های تخصصی نیز به قبولی در آزمون ورودی و گذراندن دوره ۱۲ تا ۱۸ ماهه نیاز دارند .

 

در ابتدا باید دانست گره مشکل دندان  به دست چه کسی باید باز شود اکثر دندانپزشکانی که فقط دوره دندانپزشکی عمومی را گذرانده اند می توانند بسیاری از مشکلات مربوط به دهان و دندان را حل و فصل کنند اما در بسیاری از موارد هم که در حیطه درمان آنها نیست بیماران را به متخصص مربوطه ارجاع می دهند .

انواع تخصص های دندان پزشکی:

·         متخصص درمان ریشه

·         متخصص درمان لثه

·         متخصص ایمپلنت

·         ...