روکش دندان:

امروزه یکی از پرکاربردترین روش ها در دندانپزشکی، روکش دندان(dental cap-crown) است که مانند یک کلاه بر روس دندان یا بخشی از آن قرار میگیرد. انواع روکش های دندان در اختیار متخصصین پروتز قرار میگیرد و با توجه به حساس بودن یا عدم حساسیت بیمار، وضعیت دندان مد نظر و ... توسط متخصص مورد استفاده قرار میگیرد. روکش های دندان معمولا برای دندان هایی که به طور گسترده تخریب شده اند مورد استفاده قرار میگیرند.روکش ها معمولا با چسب روکش (سمان دندان) به دندان چسبانده میشوند.