به طور کلی هر فرد به هنگام احساس درد دندان سریعا به پزشک متخصص دندان مراجعه میکند تا به سرعت فرایند درمان آغاز شود. در هنگام مراجعه به کلینیک های مجموعه دندان پزشکی من متخصص، سابقه بیماری های مختلف مراجعه کننده را بررسی میکند. چنان چه فرد مراجعه کننده سابقه بیماری قلبی داشته باشد باید موارد مختلفی در طول درمان در نظر گرفت.

محیط دندان پزشکی نقش بسزایی در درمان بیماران قلبی دارد، زیرا محیط درمان این افراد باید آرام و بدون استرس باشد و زمان برای درمان باید کوتاه ترین زمان ممکن را در نظر گرفت.شما در مجموعه های دندان پزشکی من میتوانید از محیطی کاملا آرام و بدون تنش و با حضور متخصصین و پرسنل مجرب  در کوتاه ترین زمان از خدمات مجموعه بهرمند شوید.

مواردی دیگر که باید در نظر بگیریم از جمله استفاده داروی بیهوشی است. زیرا استفاده از این دارو باعث سریع تر شدن ضربان قلب شده و موجب تپش قلب خواهد شد. در این حالت فشار خون فرد به سرعت بالا میرود و همچنین استفاده از داروی بیحسی است، که برای بیماران قلبی با سایر بیماران متفاوت است